Welkom op onze website
Bs. 't Kapelke is een basisschool in het dorp Lomm. De school maakt actieve verbindingen met partners en is een educatieve spil in het dorp. Vanuit een hechte teamspirit wordt op deze wijze gewerkt aan de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen.
De school kenmerkt zich eigentijds en toekomstgericht onderwijs. Wij verbinden kennis, vaardigheden en inzichten tot een integrale ontwikkeling van het kind.
Kinderen leren stapsgewijs eigenaar te worden van hun leerproces. De talenten van kinderen worden herkend en gestimuleerd.
Wij zijn tevens een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'.